fbpx

Reverse engineering

Najlepšou ukážkou našich riešení je 3D modelovanie. Softvérové možnosti nám poskytujú cesty na precízne a podrobné stvárnenie výsledkov práce nášho konštrukčného tímu. Spoznajte, čo vám reverzné inžinierstvo dokáže poskytnúť.

Ako pracujeme

  • Vytvárame detailnú technickú dokumentáciu našich riešení.
  • Pripravujeme technické náčrty v podobe výkresov a skíc.
  • Existujúce zariadenia skenujeme a pretavujeme do digitálnej podoby.
  • Pomocou CAD softvérov konštruujeme precízne 3D modely našich riešení.

Každý detail je dôležitý, preto dbáme na to, aby sme mali prehľad o všetkých súčastiach našich výtvorov. 3D modelovanie je tak samozrejmosťou pri poskytovaní prác našej konštruktérskej kancelárie.

 
CHCEM SPOLUPRACOVAŤ